Biologia i właściwości lecznicze błyskoporka podkorowego Inonotus obliquus

 

ANDRZEJ SZCZEPKOWSKI, JACEK PIĘTKA, ANDRZEJ GRZYWACZ

Błyskoporek podkorowy znany jest w polskim piśmiennictwie pod różnymi nazwami: włóknouszek ukośny, błyskoporek ukośny, huba ukośna, huba brzozowa, czarna huba brzozowa, (czarny) guz brzozowy, czer, czyr brzozy, czaga, huba skośnorurkowa [Jundziłł 1830; Błoński 1888; Domański 1965; Mowszowicz 1968; Wojewoda 2003]. Podczas badań terenowych odnotowano kilka nazw niespotykanych dotychczas w literaturze mykologicznej, fitopatologicznej czy też leśnej, a stosowanych lokalnie na określenie tego grzyba: czerniak brzozy (Borki, Drygały), czernidło (Srokowo), czyreń (Płaska), czarcie oko (Parczew), a także czanga, prawdopodobnie na skutek przekręcenia znanej nazwy (pochodzenia rosyjskiego) czaga.

Celem pracy jest przedstawienie obecnego stanu wiedzy na temat biologii i ekologii błyskoporka oraz prezentacja wyników najnowszych badań substancji biologicznie czynnych wyizolowanych ze sklerocjów tego grzyba, a także starszych i współczesnych sposobów jego użytkowania…

Pełny tekst w formie PDF dostępny TUTAJ