Boczniak mikołajkowy Pleurotus eryngii– charakterystyka gatunku i czynniki wpływające na plonowanie K. Sobieralski, M. Nowak

Grzyby z rodzaju Pleurotus mają znaczny udział w światowej produkcji grzybów jadalnych. Najpowszechniej uprawiany jest Plerotus ostreatus. Pleurotus eryngii jest jeszcze mało rozpowszechnionym gatunkiem, pomimo wspaniałego smaku i dużej wartości odżywczej. Jest cennym źródłem witamin i minerałów. Uprawę Pleurotus eryngii można prowadzić zarówno ekstensywnie, jak i intensywnie. W uprawie ekstensywnej używa się jako podoża drewnianych klocków, odpadów sadowniczych oraz odpadów przemysłu drzewnego. Uprawę intensywną prowadzi się w słojach i butlach polipropylenowych na pasteryzowanym podożu ze słomy pszennej, ryżu, żyta. Obecnie w Katedrze Warzywnictwa AR w Poznaniu prowadzone są badania nad opracowaniem podoża oraz optymalnych warunków wzrostu dla Pleurotus eryngii…

 

 

CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY tutaj na stronach 57-64 dwumiesiącznika “Postępy nauk rolniczych 4/2007”