Pleurotus djamor

W warunkach naturalnych grzyb ten występuje w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, ponieważ ma wysokie wymagania termiczne. Zawiązki tworzą się w temperaturze 18-25ºC, zaś owocniki mogą dorastać 20-30ºC. Mróz niszczy całkowicie grzybnię, dlatego przy uprawie na otwartej przestrzeni np. kłodach drzew, na okres zimowy, trzeba przenieść ją do pomieszczeń.

Owocniki charakteryzują się różowo-pomarańczowym zabarwieniem. Młode owocniki są mocno różowe i w miarę dorastania zmieniają barwę na pomarańczową. Starsze i przejrzałe owocniki żółkną i jaśnieją

Boczniaka różowego możemy uprawiać na sieczce słomianej, drewnie lub trocinach drzew liściastych. Gatunek ten bardzo dobrze reaguje na wysokobiałkowe dodatki organiczne dodawane do podłoża (np. otręby pszenne), które znacznie zwiększają plonowanie.

Ze względu na wysokie wymagania termiczne uprawę na otwartej przestrzeni zakładamy latem, a w pomieszczeniach ogrzewanych w dowolnym terminie.

 

PODŁOŻE DO UPRAWY: drewno drzew liściastych, trociny oraz sieczka słomiana z dodatkami białkowymi.
Temp. ROZROSTU GRZYBNI: 25-30 stopni C
Temp. WIĄZANIA OWOCNIKÓW: 18-22 stopni C
Temp. DORASTANIA OWOCNIKÓW: 20-28 stopni C
OŚWIETLENIE:   150-300 LUX 8-10 GODZ. NA DOBĘ