Pieczarka brazylijska Agaricus brasiliensis (WESSER) – charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy K. Sobieralski, A. Jasińska

 

Agaricus brasiliensis, choć odkryta i spopularyzowana dopiero w XX wieku, od dawna znana była w miejscu pochodzenia ze swoich niezwykłych właoeciwości. Od kilkudziesięciu lat prowadzone są badania w celu pełnego poznania tych własności i możliwooeci ich wykorzystania w medycynie. Dotychczas wykazano, że wyciągi z Agaricus brasiliensis wykazują działanie antynowotworowe, antybakteryjne, redukują poziom cholesterolu we krwi. Stosowane są także w leczeniu AIDS, cukrzycy,
nadciśnienia i wirusowego zapalenia wątroby.

Pieczarka brazylijska jest niezwykle smacznym grzybem o migdałowym aromacie, wysokiej zawartooeci białka (38% s.s.), a także o niskiej zawartooeci tłuszczu (3% s.s.).
Gatunek ten charakteryzuje siê bardzo wysokimi wymaganiami co do temperatury i wilgotności. Do zawiązania owocników oraz ich rozwoju wymaga dostępu światła. W literaturze światowej jest stosunkowo mało danych dotyczących technologii uprawy pieczarki brazylijskiej. W naszym kraju jest praktycznie grzybem nieznanym, jednak jej znaczące właściwości lecznicze skłaniają do podjęcia szerszych badań…

 

CAŁY ARTYKUL DOSTĘPNY tutaj na stronach 73-84 dwumiesięcznika “Postępy nauk rolniczych 6/2008”