Stropharia Rugosoannulata

Grzyb ten w stanie naturalnym najczęściej występuje w kopcach, stogach słomy, kompostach, na polu. Pierścieniak uprawny odznacza się jednolitą budową owocników, w postaci regularnego kapelusza osadzonego centralnie na trzonku. Kapelusz może mieć kolor od jasno- do ciemnobrązowego, kształt od płaskiego do półkolistego. Trzonek jest zawsze biały; może być gruby lub cienki, prosty lub rozszerzony u podstawy. Na spodzie kapelusza od trzonka ku brzegowi biegną blaszki. Blaszki są fioletowe lub białe, ciemniejące w miarę dojrzewania owocnika. Owocniki są wytwarzane w okrywie przez grzybnię znajdującą się w podłożu. Strzępki grzybni poprzez ścisłe splątanie się tworzą zaczątek owocnika o kształcie jajowatym. Wewnątrz takiego młodego owocnika można rozpoznać jego najważniejsze części. Krótki trzonek przechodzi stopniowo w kapelusz, którego brzeg jest przyrośnięty do trzonka, tworząc w ten sposób zamkniętą przestrzeń. Część kapelusza przyrastająca do trzonka ma konsystencję watowatą i charakterystyczny gwiaździsty kształt,pozwalający odróżnić pierścieniaka od innych grzybów. Jest to osłonka, która rozrywa się, gdy kapelusz rośnie i się prostuje. Resztki tej osłony pozostają na trzonie, tworząc pierścień. Jak wspomniano wyżej, młody owocnik cały jest ukryty w osłonie, jej resztki są widoczne w późniejszym okresie na powierzchni kapelusza u bardzo młodych owocników w postaci zgrubień, u dojrzałych – w postaci białych cętek.
Najmniej zabiegów pielęgnacyjnych wymagają uprawy założone w okresie jesiennym. Jedynie na terenach o bardzo chłodnym klimacie trzeba przykryć bele słomą lub liśćmi w czasie długotrwałych przymrozków. Pierwszych grzybów można wówczas spodziewać się w maju lub czerwcu następnego roku. Uprawa założona wiosną daje pierwsze zbiory po 2-4 miesiącach. Owocniki tworzą się w temp. 12-25 stopni C. Przez następne 3-4 miesiące pierścieniaki wyrastają w kilku następnych rzutach. Bele słomy muszą być cały czas wilgotne.
PIERŚCIENIAKA daje się też uprawiać metodą ściółkową na trocinach lub odpadach drewna.
Na niewielką skalę do uprawy pierścieniaka można wykorzystać pomieszczenia takie jak altanki, piwnice, garaże, ziemianki itp., można też w okresie wiosennym i jesiennym uprawiać na wolnym powietrzu, w miejscach osłoniętych od słońca i wiatru.

 

PODŁOŻE DO UPRAWY: słoma zbóż, odpady drzewne (zrąbki).
Temp. ROZROSTU GRZYBNI: 22-28 stopni C
Temp. WIĄZANIA OWOCNIKÓW: 16-18stopni C
Temp. DORASTANIA OWOCNIKÓW: 18-22 stopni C
OŚWIETLENIE: 200-500 lux 8-10 godz. na dobę.