Polówka wiązkowa Agrocybe aegerita – charakterystyka gatunku oraz możliwości uprawy K. Sobieralski, A. Jasińska

Zainteresowanie badaczy na całym świecie, w tym również w Polsce, polówką wiązkową ciągle wzrasta, w miarę jak poznawane są kolejne interesujące i użyteczne właściwości tego grzyba. Polówka wiązkowa zasługuje na szczególną uwagę przede wszystkim ze względu na właoeciwości lecznicze. Wyciągi z tego grzyba mają właoeciwości antyoksydacyjne, antynowotworowe, sedatywne oraz przeciwgrzybicze. Obecnie prowadzone są liczne badania zmierzające do ich szerszego wykorzystania w medycynie.
Polówka jest grzybem bogatym w białko, o wyjątkowych walorach smakowych. Ponieważ charakteryzuje się wysokimi właoeciwościami rozkładania kompleksów lignino-celulozowych, jest używana do biodegradacji oraz recyklingu odpadów rolnych i leśnych.
Polówka wiązkowa uprawiana jest wci ąż na małą skalę, głównie ze względu na brak opracowanych metod produkcji wielkotowarowej. Z tego względu potrzebne jest przeprowadzenie kolejnych badań, które umożliwią opracowanie zaleceń dotyczących produkcji towarowej tego gatunku….

 

 

Na stronach 31-38 dwumiesiącznika”Postępy nauk rolniczych 2/2009″ znajduje się cały artykuł opisujący Polówkę wiązkową, zwaną także Piopino.