Agrocybe Aegerita

Polówka w naturze występuje głównie w krajach śródziemnomorskich. W środkowej i północnej Europie jest dość rzadka. Grzyby występują zwykle w kępach, na pniakach i gałęziach topoli i wierzby, a także wiązów, jesionów i bzu czarnego.

Owocniki polówki mają kapelusze średnicy 2-10cm, o barwie szarobrunatnej lub zółtorudawej. Blaszki są białawe, z wiekiem przybierające kolor brązowocynamonowy. Trzon jest dość długi, nawet do 15 cm, z wyraźnym białym pierścieniem w górnej części. Jadalne są kapelusze. Trzony są dość twarde i łykowate.

Uprawę polówki możemy prowadzić na drewnie lub trocinach, podobnie jak boczniaka. Najlepsze jest drewno topoli i wierzby, ale można użyć także innych gatunków. W uprawie na drewnie na otwartym terenie owocniki będziemy zbierać jesienią lub wiosną. Plonowanie trwa przez 3-4 lata. W uprawie na trocinach słoje umieszcza się w miejscu, gdzie można utrzymać temperaturę pow. 20°C i wilgotność powietrza 85-95%.

Polówka daje się też uprawiać metodą ściółkową na trocinach lub odpadach drewna, podobnie jak pierścieniak. Jednakże uzyskane plony będą znacznie mniejsze.

 

PODŁOŻE DO UPRAWY: drewno drzew liściastych, trociny, sieczka słomiana.
Temp. ROZROSTU GRZYBNI: 20-27 stopni C
Temp. WIĄZANIA OWOCNIKÓW: 13-18stopni C
Temp. DORASTANIA OWOCNIKÓW: 15-22 stopni C
OŚWIETLENIE: 100-500 LUX 8-10 GODZ. NA DOBĘ