Biologia, właściwości żywieniowe oraz uprawa twardziaka jadalnego Lentinula edodes (BERK.) SING. -M. Siwulski, J. Lisiecka, K. Sobieralski, I. Sas-Golak, A. Jasińska –

Twardziak jadalny, powszechnie znany jako „shiitake”, należy do grzybów uprawnych charakteryzujących się wyjątkowymi właściwościami kulinarnymi i leczniczymi. Prozdrowotne dzialanie substancji biologicznie czynnych zawartych w owocnikach tego gatunku grzyba zostało szczegółowo przebadane i udowodnione w szeregu badań klinicznych. Obecnie w krajach wysokorozwiniętych istnieje bardzo duże zainteresowanie twardziakiem i następuje dynamiczny rozwój jego uprawy. W Europie zainteresowanie to skupia się głównie na grzybach świeżych, co stanowią może dobry prognostyk dla rozwoju uprawy twardziaka w Polsce oraz jego eksportu. Możliwości wykorzystania w jego uprawie materiałów łatwo dostępnych i odpadowych przemysłu drzewnego oraz rolnictwa skłania do rozwijania badań nad zastosowaniem podłoży przygotowanych na bazie tanich surowców rodzimych. Wiąże się to również z koniecznością prowadzenia dalszych dooewiadczeń zmierzających do opracowania zaleceń dla intensywnej produkcji wielkotowarowej w naszym kraju…

 

CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY TUTAJ Postępy Nauk Rolniczych nr 4/2011: STRONY 71–82