Jaka grzybnia wydajniejsza: na ziarnie czy kołkach. Czym lepiej szczepić?

Grzybnią na ziarnie możemy szczepić zarówno podłoża do uprawy intensywnej (słoma, tociny, kompost), jak również drewniane kłody czy pniaki (techniki szczepień opisane w instrukcjach uprawy na naszej stronie).

Grzybnią na kolkach szczepimy głównie drewniane kłody i pniaki, ze względu na charakter nośnika grzybni, kołki łatwiej umieścić w otworach w pniaku.

Nie jest natomiast wykluczone szczepienie kołkami również podłoży ze słomy czy trocin. Należy jednak pamiętać że grzybnia ziarnista wymiaszana ze słomą czy trocinami będzie miała więcej “punktów przejścia” grzybni na kolonizowane podłoże, i co za tym idzie szybciej i lepiej skolonizuje dany substrat.