Skrócona instrukcja uprawy pieczarek w kostkach

(hala uprawowa)

 

1. Przed przystąpieniem do uprawy pieczarek, pomieszczenie w którym będą one uprawiane należy starannie zdezynfekować.

 

2. Uprawa pieczarek jest prowadzona na regałach-stelażach, w 4 lub 5 poziomach.

 

3. Przywiezione kostki układamy ściśle na stelażach.

 

4. (2FAZA) Po ułożeniu kostek ścinamy górną partię folii i powierzchnię przykrywamy gazetami lub papierem gazetowym, który należy systematycznie zwilżać wodą.

 

5. Znajdująca się w podłożu grzybnia rozrasta się przez 2 tygodnie w temp.powietrza 21-22ºC, a temp.podłoża 24-26ºC. Poprzez zwilżanie gazety i posadzi utrzymujemy wilgoć na poziomie 90-95%, pomieszczenia w tym czasie nie należy wietrzyć, aby utrzymać wysoki poziom CO2.

 

6. (3FAZA) Gdy grzybnia przerośnie podłoże po 14-16 dniach zdejmujemy papier i powierzchnię półek przykrywamy ziemią okrywową. Ziemia okrywowa jest mieszaniną torfu i kredy. Odczyn kredy powinien wynosić pH7,4 do 7,5 a wilgotność 80-90%. Grubość okrywy powinna wynosic 4cm.

 

7. Przez następne 7-10 dni nie wietrzymy pomieszczenia, aby grzybnia mogła mocno wrosnąć w okrywę. Tem.utrzymujemy bez zmian. W tym czasie okrywę należy wyrównać, aby grzybnia równomiernie wrastała na całej powierzchni.

 

8. Okrywa powinna byc max wilgotna. Wodę dawkujemy po 1-1,5l/m2 od drugiego dnia po nałożeniu okrywy przez ok.6 dni. W tym czasie powinniśmy wlać od 5-10l/m2.

 

9. Po 9-10 dniach od nałożenia okrywy, w zależności od rasy grzybni, należy ją „przeczesać” i po dwóch dniach, gdy się zregeneruje obniżamy temp. Stopniowo przez 2-3 dni do 16-17ºC w powietrzu i 18-20ºC w kompoście. Jest to tzw.”szok”.

 

10. Przez następne dni, aż do końca uprawy, pozostawiamy włączoną wentylację, od której m.in.zależy powodzenie uprawy. W tym okresie wpuszczane jest do hali świeże powietrze, co powoduje obniżenie poziomu CO2 i zawiązywanie owocników. Wilgotność powietrza przez pierwsze 5 dni powinna wynosić 92-94%, a następnie obniżamy ją do 90%.

 

11. Po 3 tygodniach od nałożenia okrywy otrzymujemy pierwszy rzut pieczarek. W zależności od uprawianej rasy grzybni, na trzy lub jeden dzień przed zbiorem, należy rozpocząć podlewanie uprawy. Dawka wody zależy od przewidywanego plonu. Ogólna zasada jest taka, iż na 1kg pieczarek przypada 1-1,5l wody.

 

12. Pieczarka plonuje w tzw.rzutach, z których najważniejsze są trzy. Można przyjąć schemat, że pierwszy rzut to 50% plonu, drugi rzut to 35% plonu, a trzeci rzut to 15% plonu. Zbiór dobrego rzutu pieczarek trwa 3-5 dni, następnie jest krótka przerwa ok 2-3 dni, po czym rozpoczyna się zbiór następnego rzutu.

 

13. Podczas zbioru pieczarki powinniśmy zapewnić temp.powietrza 16-17ºC, podłoża 18-20ºC, wilgotność 85-86%.

 

14. Dobry plon pieczarek to ok 25kg/m2.

 

15. Zużyte podłoże nadaje się bardzo dobrze jako nawóz na pole.

 

Zapraszamy do zapoznania się z działem PORADY- tutaj