Pleurotus citrinopileatus

Gatunek ten występuje w warunkach naturalnych w Azji. Jest saprofitem, rozkładającym głównie drewno dębów, buków, topoli i wiązów. Boczniak cytrynowy ma wysokie wymagania termiczne. Zawiązki owocników tworzą się w temperaturze 21-27°C, a owocniki mogą dorastać w temperaturze 21-29°C. Tworzenie zawiązków może nie nastąpić jeżeli temperatura otoczenia wynosi 16°C lub jest niższa. Mróz niszczy grzybnię.

 Boczniak cytrynowy tworzy owocniki o zabarwieniu złotym, do jasnożółtego. Kapelusze mają wielkość 2-5 cm i posiadają lejkowate zagłębienie na środku. Trzon jest koloru białego ustawiony centralnie. Dlatego owocniki w kępie występują jakby pojedynczo i nie zachodzą wyraźnie na siebie. Kępy są zwykle złożone z dużej ilości owocników, a ich liczba często przekracza kilkadziesiąt sztuk. Kapelusze są cienkie i kruche. Dlatego łatwo pękają. Starsze owocniki łatwo tracą żółte zabarwienie i robią wrażenie pokrytych szarobeżowym nalotem, szczególnie w centralnej części kapelusza. Owocniki wyglądają wtedy niezbyt ładnie i tracą swój delikatny, niepowtarzalny smak. Należy zbierać grzyby młode i niezbyt duże, kiedy mają żółtozłocistą barwę.

Podobnie jak boczniak różowy nadaję się on głównie do uprawy na sieczce i trocinach. Możliwa jest także uprawa na drewnie drzew liściastych (topoli, grabu, wiązu itp), ale trzeba zapewnić odpowiednie warunki termiczne dla wzrostu grzybni i planowania, szczególnie w okresie zimowym (kłody drewna nie mogą być narażone na działanie ujemnej temperatury) .

Na otwartym terenie uprawę na sieczce najlepiej zakładać od początku czerwca do końca sierpnia, a w pomieszczeniach w dowolnym terminie, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich temperatur – wyższych niż przy boczniaku ostrygowatym.

 

PODŁOŻE DO UPRAWY: drewno drzew liściastych, trociny i sieczka słomiana z dodatkami białkowymi.
Temp. ROZROSTU GRZYBNI: 20-28 stopni C
Temp. WIĄZANIA OWOCNIKÓW: 18-22 stopni C
Temp. DORASTANIA OWOCNIKÓW: 20-28 stopni C
OŚWIETLENIE: 150-300 LUX 8-10 GODZ. NA DOBĘ